Kurumsal Kimlik Çalışması

03.04.2020
382

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm devletlerin sanayileşme sürecine hız vermesinin ardından devletler arası rekabetin artık üretim noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada, ülkeler arası farklılaşma ihtiyacı meydana gelmiştir. Kurumsal kimlik olarak adlandırılan terimin başlangıç noktası bu döneme dayanmaktadır.

Kurumsal kimlik; bir kuruluşun kısa veya uzun vadeli hedeflerine ulaşmak, istediği imajı yaratmak, hikayesini ve ilkelerini iş ortaklarına tanıtmak, hedef kitlesine kendisini anlatmak amacıyla ortaya koyduğu somut veya soyut bütünleşik çalışmalardır. Günümüzün etiketler dünyası olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz. Bu noktada, ilk izlenim, kimlik ve görünürlük; her şeyden önce gelmektedir. Kurumsal kimlik; firmanızın veya markanızın dışarıdaki insanlar tarafından nasıl görüldüğünü belirlemektedir. Logo, kartvizit, ambalaj gibi unsurların markanın veya şirketin imajının yaratılmasında önemli bir husus olduğunu söylemek gerekir. Bu noktada, kurumsal kimlik çalışmaları noktasında hizmet almak adına bizi tercih edebilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Çalışması Nasıl Yapılır?

Kurumsal kimlik çalışmaları yapmak adına bizden yardım alabilirsiniz. Bu noktada, her şeyden önce, misyonunuzun ne olduğu, şirketinizi neden kurduğunuz, şirketinizi hangi değerler üzerine kurduğunuz, şirketinizin rakiplerinizden farkı, şirketinizin insanlarla olan iletişimi, firmanızı veya markanızı özel kılan şeyler, şirketinizi tanımlayacak üç kelime, hangi konularda şirketinize güvendiğiniz gibi hususlarda sizden bilgiler almaktayız. Bu tip sorulara vermiş olduğunuz yanıtlar; markanızın veya şirketinizin kurumsal kimliğini deşifre edecek nitelikler taşımaktadır.

Kurumsal kimlik için temel unsurların başında logo gelmektedir. Logo; herhangi bir markanın en önemli görsel elemanıdır. Logo; markanın ve kurumun kimliğini ve değerlerini taşıyacak nitelikte olmalıdır. Bunun yanı sıra, temiz, anlaşılır ve sade olmalıdır. Logo tasarımı konusunda size en iyisini vaat ettiğimizi iddia ediyoruz. Bunun yanı sıra, web sitesi; bir markayı veya firmayı en iyi temsil eden etkendir. Bilhassa e-ticaret yapanların kullanışlı, kaliteli bir web sitesine sahip olması gerekmektedir. Bu tür sitelere sahip olan firmaların daha çok müşteriye hitap edeceği ve satışlarını arttıracağı aşikardır.

Kurumsal kimlik çalışmaları için önemli olan bir diğer husus paketleme olmaktadır. Fiziki ürün satan firmaların paket tasarımına büyük önem vermesi gerekmektedir. Kaliteli bir paket ve poşet tasarımının müşteri memnuniyetini olumlu etkileyen unsurlar arasında olduğunu söylemek gerekir. Tüm bunlara ek olarak, kartvizit tasarımı; kurumsal kimlik çalışmaları noktasında önem taşımaktadır. Kartvizitin markanın logosunu ve iletişim bilgilerini en iyi şekilde yansıtan sade bir tasarıma sahip olması önemlidir.

Sonuç olarak, kurumsal kimlik oluştururken neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bizden yardım alabilirsiniz.

Ürün Sipariş Formu